ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΣΚΗΤΗΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΥΒΗΣ


Η ΚΑΛΥΒΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ

Ἡ Ἱερά Καλύβη Ἁγίου Ἀκακίου βρίσκεται στή σκήτη Ἁγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Εἶναι ἕνα ἡσυχαστήριο πού ἵδρυσε τό ἔτος 1680 ὁ ὅσιος Ἀκάκιος ὁ Καυσοκαλυβίτης καί εἶναι κτισμένο πάνω ἀπό τό σπήλαιο ὅπου ἀσκήθηκε ὁ Ὅσιος καί στό ὁποῖο εἶχε ἀσκηθεῖ τόν 14ο αἰ. ὁ ὅσιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλύβης. Ἐδῶ ἐπίσης ἀσκήθηκαν οἱ ἅγιοι νέοι ὁσιομάρτυρες Ρωμανός, Νικόδημος καί Παχώμιος, καθώς καί ἄλλες ἁγιασμένες μορφές.
ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΥΒΗΣ