ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΣΚΗΤΗΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ

Σάββατο 19 Μαρτίου 2016


ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ 
 ΙΕΡΑΣ ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ 
ΙΕΡΑΣ ΣΚΗΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ


Ἡ καλύβη Ἁγίου Ἀκακίου βρίσκεται στή σκήτη Ἁγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Εἶναι ἕνα ἡσυχαστήριο πού ἵδρυσε τό ἔτος 1680 ὁ ὅσιος Ἀκάκιος ὁ Καυσοκαλυβίτης καί εἶναι κτισμένο πάνω ἀπό τό σπήλαιο ὅπου ἀσκήθηκε ὁ Ὅσιος καί στό ὁποῖο εἶχε ἀσκηθεῖ τόν 14ο αἰ. ὁ ὅσιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλύβης. Ἐδῶ ἐπίσης ἀσκήθηκαν οἱ ἅγιοι νέοι ὁσιομάρτυρες Ρωμανός, Νικόδημος καί Παχώμιος, καθώς καί ἄλλες ἁγιασμένες μορφές.